Naputak

Slovarica.com je vrlo jednostavna za korištenje i ovaj kratki naputak će pokriti sve detalje i mogućnosti ove aplikacije.
Sa učenjem slova krećemo klikom na gumb . Tada će se pojaviti slika i odgovarajuća riječ, kojoj na prvom razini nedostaje početno slovo, a na drugoj razini srednje ili krajnje slovo. Četiri ponuđena slova za slovo koje nedostaje su u crvenoj boji. Ponuđena slova se biraju po slučanom rasporedu tako da je broj kombinacija skoro beskonačan. Dijete bira odgovor za koje ono smatra da je točno klikom na jedno od ponuđenih slova. Ako je to slovo koje nedostaje, prikazuje se slika koja djetetu kaže da je odgovor točan i poslije nekoliko sekundi automatski prelazi na sljedeću riječ, odnosno sliku. U suprotnom se pokazuje slika koja djetetu kaže da odgovor nije točan, a ponuđena riječ ostaje dok se ne da točan odgovor.
Na dnu ekrana je takozvani status bar koji služi da roditelj prati uspjeh djeteta kao i za podešavati neke parametre aplikacije.
Prvi dio 'Razina' nam govori koji nivo je trenutno aktivan. N1 podrazumijeva da se od djeteta uvijek traži da dopuni prvo slovo riječi a kod N2 dijete treba dopuni srednje ili krajnje slovo. Razina se bira prostim klikom na željenu razinu.
Sljedeće polje nam govori da li se trenutno prikazuju velika ili mala slova a klikom na ovo polje prelazite između velikih i malih slova.


Polje 'Uspjeh' nam govori koji je postotak uspješnosti djetetovih odgovora u tekućoj sesiji. Boja ovog polja se mijenja ovisno od ovog postotka.


U narednim poljima imate broj točnik i broj netočnih odgovora, tako da jednostavno možete pratiti koliko je riječi dijete do tada uspješno savladalo.

© 2020 By Slovarica - Sva prava zadržana